Giải thưởng

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

R Khóa *100

Loa Lớn *3

Blissful *1
 

Code Double

R Khóa *150

99 Hoa *3

Carrot Bunny *1

Thời Khắc Rung Động *1

Code Hat Trick

R Khóa *150

Loa Lớn *3

Thời Khắc Rung Động *1

Butterfly Dream *1

 

Code Poker
Nguyên set thời trang Spring Story

Code Champion Nguyên set thời trang Falling Rain

Code Champion

Code Poker

Code Hat Trick

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

R Khóa*88

Vàng*50000


 

Code Double

R Khóa*188

Thẻ rút thưởng 2*10

Trứng Moment*10

Code Hat Trick

R Khóa*288

Anata vĩnh viễn*1

 

Code Poker

R Khóa*388

Irritable Usagi vĩnh viễn*1

Code Champion

R Khóa*288

Bộ Love Ball vĩnh viễn*1

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

Thuốc Thể Lực*20

Thuốc Hoạt Lực*20


 

Code Double

Quà Bảo Vật Cam*2

Ngựa Vàng*10

Code Hat Trick

Quà Chuyển Sinh Cam*6

Đá Tẩy Luyện*10000

 

Code Poker

Quà Sủng Vật 6 Sao*1

Nội Đan Sủng Vật*10000

Code Champion

Quà Bảo Vật Hồng*2

Lệnh Yêu Hồn*10000

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal
Đá cường hóa thường*20
Thú cưỡi tăng bậc đan*20
Cánh tăng bậc đan*20
Đồng*100000
Linh Khí*10000
Tinh Túy*10000


 

Code Double
Đá cường hóa thường*15
Hộp đá lv1*15
Bang Tâm Pháp Đan*15
Tướng Linh*15
Phù x3 EXP*5
Sách Kỹ Năng Thú Cưỡi Trung*1
Sách Kỹ Năng Cánh Trung*1

Code Hat Trick
Sách Kỹ Năng Thú Cưỡi Sơ*1
Sách Kỹ Năng Cánh Sơ*1
Đá Công lv4*1
Phù x5 EXP*5
Thú Cưỡi Thần Hóa Đan*1
Cánh Thần Hóa Đan*1
Thần Giáp Thần Hóa Đan*1


 

Code Poker
Đồng*500000
Linh Khí*50000
Tinh Túy*50000
Đá Công lv6*1
Phù x10 EXP*2
Thú Cưỡi Nhập Ma Đan*1
Cánh Nhập Ma Đan*1
Thần giáp Nhập Ma Đan*1
Sách KN Thiên Thư Cao*1
Sách Kỹ Năng Cánh Cao *1

Code Champion Kim Phiếu*2000
Thiên Thạch*20
Đá Công lv7*1
Phù x10 EXP*3
Chân Thẻ Đổi Tên*1
520 Hoa Hồng*1
Sách Đột Phá KN Thú Cưỡi*2
Đá Thánh Thú*1

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

 

Vàng *2000


 

Code Double

Mảnh Skin *5

Vàng *8000

Code Hat Trick

Mảnh Skin *10

Vàng *10000

Tinh Thạch *100

Sao Bạc *10

 

Code Poker

Mảnh Skin *10

Vàng *15000

Tinh Thạch *150

Sao Bạc *20

Code Champion

Mảnh Skin *10

Vàng *15000

Tinh Thạch *150

Sao Bạc *20

Hộp Ngọc Siêu Cấp *1

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

 

Vé EXP Nhân Vật*15
Vé EXP Pet*15


 

Code Double
Thẻ May Mắn*1
Vé Cường Hóa (Khóa)*5

Code Hat Trick
Phiếu Rút Thưởng*2
Đá Tiềm Năng*10

 

Code Poker
Tân lễ bao*2
Cuộn Giám Định (Khóa)*10

Code Champion Rương Tiềm Năng 70*1
Lá*500

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

 

Ngọc x200

EXP Đan Lớn x100

Thỏi Vàng x100
 

Code Double

Hộp Bạch Kim x100

Bánh x50

Phẩm Chất Đan x300

Võ Hồn Đan x100

Code Hat Trick

Ngọc x500

Phẩm Chất Đan x200

Bánh x40

Võ Hồn Đan x100

 

Code Poker

Thể lực x4

Ngọc x500

Bánh x100

Huyền Thạch x10

Đá Tiến Cấp Cánh x120

Code Champion

Ngọc x800

Đá Tiến Cấp Cánh x100

Đá Cường Hóa Cánh x100

Mảnh Vương Nguyên Cơ x100

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

 

Lệnh càn quét *50

EXP Đan 4 *10

Vàng *100.000
 

Code Double

Đá Trùng Chú *45

EXP Đan 4 *80

Vàng *500.000

Code Hat Trick

Tu Luyện Đan *50

EXP Đan 4 *150

Chiến Công *100

 

 

Code Poker

Duyên Đan *55

Chiến Công *200

Vàng *2.000.000

Code Champion

Rương Đồ Tím *2

Rương Trận Tím Ngẫu Nhiên *1

Đá Tăng Sao *100

 

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

 Sách rèn luyện 2 *80

Đá thú hồn *40

Vàng *200.000

Minh chứng anh hùng *10

Code Double

Đá chiến hồn *80

Đá bồi dưỡng anh hùng *80

Đá Tăng Sao Thần Dực *80

Vàng *1M5

Code Hat Trick

Đá thánh hồn *80

Đá tăng cấp chiến long *80

Truyền thuyết thần tinh *30

Mảnh thẻ mở thú cưỡi *20

Code Poker

Đá thánh hồn *80

Đá tăng cấp chiến long *80

Truyền thuyết thần tinh *30

Mảnh thẻ mở thú cưỡi *20

Code Champion

Đá tăng bậc chiến kỳ *200

Mảnh đá giảm kháng *100

Tinh thạch công *10

Cánh Dung Nham Ác Ma *1

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal

Bạc *100000

Mảnh sắt *200

Hồng bảo *100

Tinh thể 1 *5

Thủy tinh *2

Thạch anh *2

Code Double

Bạc *200000

Mảnh sắt *250

Hồng bảo *125

Tinh thể 1 *8

Thủy tinh *3

Thạch anh *3

Code Hat Trick

Xu khóa *200

Mảnh sắt *300

Hồng bảo *150

Tinh thể 1 *11

Thủy tinh *5

Thạch anh *5

Code Poker

Xu khóa *500

Mảnh sắt *400

Hồng bảo *200

Tinh thể 1 *14

Thủy tinh *8

Thạch anh *8

Code Champion

Xu khóa *1000

Mảnh sắt *600

Hồng bảo *300

Tinh thể 1 *18

Thủy tinh *11

Thạch anh *11

Quà vui trứng tank*1

Code Phần Thưởng Hình Ảnh
Code Goal
Trang Sức Vai: Hân Hân *1

Code Double
Bộ Thời Trang (30 Ngày) *1
R Khóa *3000
Xu *10000

Code Hat Trick
Bộ Thời Trang Luxury (Vĩnh Viễn) *1
Cánh  Clear Spirit (Vĩnh Viễn) *1

Code Poker
Cánh Lacy Dream (Lam) *1

Code Champion Thuyền Rồng (Lam) *1

TOP Phần Thưởng Hình Ảnh
1 IphoneX (64gb)

2 4.000.000 Kul Xu

3 3.000.000 Kul Xu

4 - 10

1.000.000 Kul Xu

(mỗi giải)

Thẻ Mệnh Giá Hình Ảnh
BIT

10.000

20.000

50.000

100.000