Nhận code

Sự kiện: VHT-Quà Tựu Trường

Thời gian: Từ ngày 06-08-2019 đến ngày 31-08-2019

Phần thưởng: Các Thuyền Trưởng đăng nhập nhận quà tựu trường tại đây

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.