Nhận code

Sự kiện: VHT-NẠP BẤT KỲ NHẬN CODE VIP

Thời gian: Từ ngày 03-08-2019 đến ngày 31-08-2019

Phần thưởng: Các Thuyền Trưởng chỉ cần nạp bất kì nhận ngay code VIP

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.