Nhận code

Sự kiện: VHT-Code Tháng 8

Thời gian: Từ ngày 01-08-2019 đến ngày 31-08-2019

Phần thưởng: Các Thuyền Trưởng nhận code Tháng 8 tại đây

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.