Nhận code

Sự kiện: VHT- CODE VIP SERVER MOI

Thời gian: Từ ngày 30-07-2019 đến ngày 31-12-2019

Phần thưởng: Các Thuyền Trưởng Nhận Code Vip server mới 200 ngọc tại đây

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.