Nhận code

Sự kiện: TSX - CODE NEWBIE

Thời gian: Từ ngày 20-05-2020 đến ngày 31-12-2020

Phần thưởng: Dành cho Thợ Săn mới, mỗi tài khoản chỉ được dùng một lần. Nếu như code bị trùng là bạn đã sử dụng loại code này rồi.

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.