Nhận code

Sự kiện: MTT-Code Server Mới

Thời gian: Từ ngày 24-07-2019 đến ngày 31-08-2019

Phần thưởng: Các Tiên Nhân nhận code Server mới tại đây

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.