Nhận code

Sự kiện: LTQ_Code Server Mới

Thời gian: Từ ngày 28-11-2018 đến ngày 28-02-2019

Phần thưởng: Code server mới dành tặng các thành chủ. Lưu ý code đã trùng với các server trước đó

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.