Nhận code

Sự kiện: GOD2_Code server mới s4

Thời gian: Từ ngày 06-12-2018 đến ngày 20-12-2018

Phần thưởng: code mới s4 dành tặng các hiệp sĩ

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.