Nhận code

Sự kiện: GOD2_Code chúc mừng VN

Thời gian: Từ ngày 07-12-2018 đến ngày 28-12-2018

Phần thưởng: Code chúc mừng VN vào chung kết

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.