Nhận code

Sự kiện: CT3 - CODE S105

Thời gian: Từ ngày 11-03-2020 đến ngày 11-04-2020

Phần thưởng: Dành cho các gamer có tài khoản kul mới và chưa sử dụng code, Tùy vào tài khoản nhận được. Lưu Ý: Nếu nhâp code báo đạt giới hạn thì tài khoản của bạn đã từng sử dụng code

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để nhận GiftCode.